Welkom bij

OrderToCash.nl

Door de vragenlijst in te vullen wordt het order-to-cash proces, oftewel het proces vanaf ontvangst van een order tot aan de uiteindelijke betaling, in kaart gebracht. Het invullen van de vragenlijst leidt direct tot inzicht in het verbeteringspotentieel voor uw liquiditeit. Het is een initiatief van Hogeschool Windesheim, vanuit onderzoeksprogramma Supply Chain Finance.

Vul de vragenlijst in op basis van gegevens die betrekking hebben op uw grootste klant. Het is van belang dat u deze vragen zo juist en volledig mogelijk invult. Als u het exacte antwoord niet kan geven, probeer dan een schatting te maken. Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 15 minuten.